09198843359alifarvardin@yahoo.com

تمام حقوق این تارنما، نزد علی فروردین محقوظ می‌باشد.

مهمترین مزیت ارسال تبلیغات در وایبر این است که استفادهکنندگان از نرمافزار وایبر معمولا افرادی میباشند که از نظر سطح معلومات و آگاهی در جایگاه مناسبتری قرار دارند. به همین جهت برای تبلیغ خدمات و کالاهای لوکس در این بازار، هدف بسیار مناسبی می‌باشد. همه‌ی ما شاهد افزایش کاربران وایبر هستیم و در حال حاضر این نرم‌افزار، بستر بسیار مناسبی برای تبلیغات انبوه می‌باشد.

شما می‌توانید در سه مرحله‌ی زیر، امکان ارسال انواع تبلیغات در وایبر را داشته باشید.

1. تماس با شماره‌ی09198843359 جهت هماهنگی.

2. ارسال متن و عکس مورد نظر جهت تبلیغ انبوه.

3. ارسال فایل شماره تلفن‌های خود برای ارسال تبلیغ به آنها.

www.naghoosit.com